fbpx

HANDELSBETINGELSER

Nedenstående vilkår og betingelser finder anvendelse på aftaler indgået med:

 

Modima ApS
CVR: 39486768
Sivmosevænget 2, 5260 Odense S


Når du som kunde (herefter benævnt Kunden) kontraherer med Modima ApS (herefter benævnt Modima) i relation til videoproduktion eller andre ydelser (herefter benævnt Ydelsen eller variationer heraf), sker dette i overensstemmelse med nedenstående vilkår og betingelser, medmindre andet er eksplicit aftalt mellem parterne.


Såfremt enkelte vilkår i en konkret aftale fraviger nærværende betingelser, finder de resterende betingelser til stadighed anvendelse.

 

Nedenstående vilkår og betingelser er opdelt i følgende afsnit:
Anvendelse Af Salgs- Og Leveringsbetingelser
Fakturering Og Betaling
Reference Case
Misligholdelse Af Kontrakt
Erstatningspligt Og Ansvar
Rettigheder
Salg Eller Fusion
Lovvalg Og Værneting
Tilsendt Grafik Og Tekst
Rettelser/Ændringer
Afbud

 

1 standard produktion indeholder:

   • 2 timers optagelse
   • Videolængde: op til 90 sekunder
   • 1 videograf
   • Professionel setup m. kamera, lyd og lys
   • 1 lokation
   • Rådgivning under optagelser
   • Redigering
   • Musik- og lyddesign
   • Colorgrading (farvebehandling)
   • Intro- & outrografik
   • 1x retterunde
   • Kørsel i hele landet (på alle brofaste øer)

BETINGELSER OG VILKÅR

1.0 ANVENDELSE AF SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.1 Følgende salgs- og leveringsbetingelser af 26-10-2021 finder anvendelse på samtlige køb, bestillinger og andet samarbejde (samlet set benævnt “køb”) mellem Modima og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Modima og kunden forud for købet.


2.0 FAKTURERING OG BETALING

2.2 Alle korrekt udstedte fakturaer skal betales af køber senest 8 dage efter modtagelse af faktura.

2.3 Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK pr. rykker.


3.0 REFERENCE CASE 

3.1 Ved aftalens indgåelse accepterer kunden, at Modima må bruge denne case som reference. Vi viser stolt vores produktioner frem, og bruger dem som led i vores markedsføring. Modima gør først brug af materialet efter at kunden har offentliggjort det.

3.2 Hvis det ønskes at Modima ikke skal bruge materialet som reference, skal kunden meddele det til Modima, inden kundens offentliggørelse af materialet.

3.3 Ved aftalens indgåelse accepterer kunden, at Modima må lave optagelser bag kameraet (Behind the Scenes), som må bruges til Modimas eget markedsføring. Disse offentliggøres også først efter den oprindelige produktion er offenliggjort.

Ønskes dette ikke, skal det meddeles til Modima 24 timer inden optagelserne finder sted.

3.4 Kunden har altid mulighed for at komme med rettelser til Behind the Scenes-produktionen, før offentliggørelsen. Her gælder de samme vilkår som ved punkt 10.1 og 10.3, med mindre andet aftales skriftligt med Modima.


4.0 MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT

4.1 Modima forbeholder sig retten til at fakturere for opgavens omfang og stoppe arbejdet omgående, såfremt kunden misligholder kontrakten eller andre indgåede aftaler. 


5.0 ERSTATNINGSPLIGT OG ANSVAR

5.1 Materialet er godkendt af køber, Modima kan derfor ikke påtvinges en erstatningspligt for købers samlede erstatninger eller ved devaluering af købers brand.


6.0 RETTIGHEDER

6.1 Når man køber en videoproduktion hos Modima, køber man en færdig video. Materialet må derfor ikke redigeres i nogen form, hverken under eller efter endt samarbejde uden forudgående skriftlig samtykke fra Modima. Dette gælder f.eks. også filtre på Instagram.

Soft- og hardcodede undertekster er dog undtaget.

Ovenstående gælder også for brug af udvalgte klip i andet materiale fra tredjepart. 

6.2 Brud på ovenstående vil medføre erstatningspligt på følgende estimat: produktionspris x 2. Derudover skal materialet trækkes tilbage.

6.3 Kunden har brugsret til materialet. Tredjepart har ingen brugsret, men kan tilkøbe brugsretten med mindre andet aftales skriftligt med Modima.

6.4 Råmateriale udleveres som udgangspunkt ikke, men kan tilkøbes til en pris som fastsættes ud fra opgavens omfang.


7.0 SALG ELLER FUSION

7.1 I tilfælde af, at Modima sælges, fusioneres eller ændrer selskabsform, fortsætter aftalen i det nye setup på samme vilkår som den underskrevne kontrakt.


8.0 LOVVALG OG VÆRNETING

8.1 Enhver tvist som måtte udspringe af kontrakten mellem Parterne skal aflægges ved Byretten i Odense. Tvisten skal afgøres efter dansk ret. 


9.0 TILSENDT GRAFIK OG TEKST

9.1 Modima frasiger sig ansvaret for kvaliteten på tilsendt grafisk materiale heriblandt billeder, logo og andet grafik. Det er kundens ansvar at sende materialet i den ønskede opløsning/ format.


10.0 RETTELSER/ÆNDRINGER

10.1 Når Modima er færdige med en produktion, sendes et udkast til kunden. Her har kunden mulighed for, i én samlet mail, at sende rettelser til udkastet. Her gives mulighed for at lave små justeringer. Dette kunne være udskiftning af en grafik eller et enkelt klip. 

10.2 Såfremt der ønskes rettelser udover de nævnte i 1. rette-runde, koster dette ekstra pr. time, til en timepris på 750 DKK pr. påbegyndt time. Det samme gælder nye optagelser, hvorefter vi aftaler ny tidsfrist samt pris for ændringen.

10.3 Kunden skal sende eventuelle rettelser senest 7 dage efter udkastet er modtaget. Ved manglende svar med rettelser betragtes udkastet for accepteret og færdigt.

Modtages der autosvar ved ferie el.lign., sørger Modima for at videreformidle den pågældende besked.


11.0 AFBUD

11.1 Ved aflysning af videoproduktionen skal kunden melde afbud senest 24 timer før optagelsens påbegyndelse og aftale en ny dato.

11.2 Såfremt afbuddet finder sted indenfor de 24 timer, pålægges der et gebyr på 1.500 DKK.

11.3 Udendørsoptagelser kan ikke finde sted i kraftigt uvejr (regn, sne osv). Såfremt vejret forhindrer en udendørsoptagelse er det kundens ansvar at have en backup plan klar til indendørsoptagelser. Hvis der ikke meldes afbud og vejret ikke tillader optagelser, samt der ikke er mulighed for at optage indendørs pålægges der et gebyr på 3.000 DKK og der må bookes nye optagelser.